Flash

Flash: ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ 100% ಫಲಿತಾಂಶ, 13 ಮಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎ+

30 June 2020

ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 19 ಮಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎ+


2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 19 ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎ+ ಗ್ರೇಡ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಿತಿ.ಕೆ, ಅಕ್ಷಿತ, ಅಮೃತ್ ರಾಜ್.ಎನ್, ಅನನ್ಯ. ಡಿ.ಕೆ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ಪಿ.ವಿ., ಚಿನ್ಮಯಿ. ಸಿ.ಎಚ್, ದೀಪ್ನಾ.ಜೆ, ದಿಶಾಂತ್.ಕೆ, ದಿವ್ಯಾ.ಕೆ, ಕಾರ್ತಿಕ ಕೃಷ್ಣ.ಕೆ, ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ.ಎನ್.ಜಿ, ಲೋಹಿತ್.ಪಿ.ಕೆ, ಮನ್ವಿತಾ.ಎನ್.ಪಿ., ನವ್ಯಶ್ರೀ ಎನ್.ಜಿ, ಪ್ರಗತಿ, ಶ್ರೇಯಾ ಆರ್. ನಾಯಕ್, ಶ್ರೇಯಶ್ರೀ.ಎನ್, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಭಟ್.ಕೆ, ಸುಶ್ಮಿತಾ.ಪಿ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 166 ಮಂದಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು 165 ಮಂದಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಶಾಲೆಗೆ 99.4% ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು...

No comments:

Post a Comment