Flash

Flash: ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟ...

29 April 2011

ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು, 93%...

ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜರಗಿದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಎಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಕೇರಳದಾದ್ಯಂತ ೯೧.೩೩% ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಇಷ್ಟೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ೯೩.೩೩% ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಲು ನಮಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಚೂರು ಕೆಳ ಸರಿದಂತೆ ಕಂಡರೂ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲು ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು...