Flash

Flash: ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟ...

Contact us

ಮಹಾಜನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ
ಪೆರಡಾಲ, ನೀರ್ಚಾಲು
ನೀರ್ಚಾಲು - ಅಂಚೆ
ಕುಂಬಳೆ - ದಾರಿ
ಕಾಸರಗೋಡು - ಜಿಲ್ಲೆ
ಕೇರಳ - 671 321.

Contact                     : 04998 284090
e-mail                        : 11039neerchal@gmail.com


ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು : ಸಿ. ಎಚ್. ವೆಂಕಟರಾಜ
ಮೊಬೈಲ್                  : +919745314209

ಬ್ಲಾಗ್ ನಿರ್ವಹಣೆ          : ರವಿಶಂಕರ ದೊಡ್ಡಮಾಣಿ
ಮೊಬೈಲ್                  : +918547245304

No comments:

Post a Comment