Flash

Flash: ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 12 ಮಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎ+

03 February 2011

ಶಿಬಿರದ ನೋಟಗಳು...

ಕಳೆದ ವಾರ ಜರಗಿದ ಸ್ಕೌಟ್-ಗೈಡ್ ದಳಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಶಿಬಿರದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯ ಪ್ರಬಂಧಕ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು...

No comments:

Post a Comment