Flash

Flash: ಕುಂಬಳೆ ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ಕಲೋತ್ಸವದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನಾವು..

02 June 2011

ಶಾಲಾರಂಭ...

ರಜೆಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಕಳೆದು ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂಶುಭಾಶಯಗಳು...

No comments:

Post a Comment