Flash

Flash: ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟ...

16 August 2011

ಹೂ ರಂಗವಲ್ಲಿ...

ಶಾಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಲಬ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ಆ೦ಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಭೂಪಟವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಡೆದ ತ೦ಡ .
ಶಾಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಲಬ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ಆ೦ಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಭೂಪಟವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ತಂಡ.

1 comment:

  1. ಒಳ್ಳೆದಾಗಿದೆ...ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

    ReplyDelete