Flash

Flash: ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 12 ಮಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎ+

13 December 2011

ಮಧ್ಯಾವಧಿ ಪರೀಕ್ಷೆ...

ಸರಕಾರ ಪುನಃ ಕಾಲುವಾರ್ಷಿಕ ಮತ್ತು ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಚಾಲ್ತಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಪರೀಕ್ಷಗಳು ನಾಳೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

No comments:

Post a Comment