Flash

Flash: ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟ...

05 March 2014

ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಡುಗೆ

ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದಾಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಶಾಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಕ ಜಯದೇವ ಖಂಡಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು

No comments:

Post a Comment