Flash

Flash: ಕುಂಬಳೆ ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ಕಲೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ...

21 July 2017

ನೃತ್ಯಾಂಗನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಪರಿಚಯ

ಮಂಗಳೂರಿನ ನೃತ್ಯಾಂಗನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ವಿವಿಧ ಮುದ್ರೆಗಳು, ಭಂಗಿಗಳ ಮೂಲಕ ನೃತ್ಯ ಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದರು. ರಾಧಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು...

No comments:

Post a Comment