Flash

Flash: ಕುಂಬಳೆ ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ಕಲೋತ್ಸವದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನಾವು..

27 November 2009

ಚುಟುಕು - ಅಜೇಯಕೃಷ್ಣ. ಕೆ

ಕಾಫಿ

ಕಾಫಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ನನಗೆ
ನಾಲಗೆ ಕರಚಿತು ಬಿಸಿಗೆ
ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋದೆನು ಮದ್ದಿಗೆ
ಈ ದಿನ ರಜಾ ಎಂದು ಬಂತು ನೆನಪಿಗೆ.

ದಾನ

ಮೂರ್ಖರ ಶ್ರೇಷ್ಟ ದಾನ
ಮೈದಾನ
ಪಂಡಿತರ ಶ್ರೇಷ್ಟ ದಾನ
ಅನ್ನದಾನ

No comments:

Post a Comment