Flash

Flash: ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 12 ಮಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎ+

26 November 2010

ಕೂಳಕ್ಕೋಡ್ಳು ಮಹೇಶ್‌ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ - ಬನ್ನ್ರಿ...

ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಹಳೆವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೂಳಕ್ಕೋಡ್ಳು ಮಹೇಶ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಗೌರವ ಪಡೆದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಊರವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಡಾಕೂಳಕ್ಕೋಡ್ಳು ಮಹೇಶ್ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿ ರೂಪಿಸಿ, ನಾಡಿದ್ದು ಭಾನುವಾರ ನವೆಂಬರ್ ೨೮ ರಂದು ಅಪರಾಹ್ನ ೩.೩೦ಕ್ಕೆ ಬದಿಯಡ್ಕ ನವಜೀವನ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ.

1 comment: