Flash

Flash: ಕುಂಬಳೆ ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ಕಲೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ...

24 January 2011

ನಾಳೆ ಸಹವಾಸ ಶಿಬಿರ

ಏಳನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಹವಾಸ ಶಿಬಿರ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ ದಳಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಶಿಬಿರ ನಾಳೆ ಮತ್ತು ನಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜರಗಲಿದೆ. ಸುಮಾರು ನೂರೈವತ್ತಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಈ ಶಿಬಿರವೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ.

1 comment: