Flash

Flash: ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 12 ಮಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎ+

24 January 2011

ನಾಳೆ ಸಹವಾಸ ಶಿಬಿರ

ಏಳನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಹವಾಸ ಶಿಬಿರ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ ದಳಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಶಿಬಿರ ನಾಳೆ ಮತ್ತು ನಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜರಗಲಿದೆ. ಸುಮಾರು ನೂರೈವತ್ತಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಈ ಶಿಬಿರವೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ.

1 comment: