Flash

Flash: ಕುಂಬಳೆ ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ಕಲೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ...

20 October 2010

ಇಂದು ಕ್ರೀಡಾ ದಿನ

ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊಸ ಉನ್ಮೇಷದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಟ, ಓಟ... ಹೀಗೆ ಮೈದಾನ ತುಂಬ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು... ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

1 comment: