Flash

Flash: ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 12 ಮಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎ+

08 October 2011

ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಪೂಜಾ - ೨೦೧೧

ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಜರಗುವ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹಿತ ಮೊನ್ನೆ ೦೬.೧೦.೨೦೧೧ ಗುರುವಾರ ಜರಗಿತು.

No comments:

Post a Comment