Flash

Flash: ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟ...

24 December 2013

ಮಂಗಳಯಾನ ಆಕಾಶನೌಕೆಯ ಮಾದರಿ

ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳ ಶತಮಾನೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ|ಕೆ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ತಮ್ಮ ಭೇಟಿಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ನೀಡಿದ ಮಂಗಳಯಾನ ಆಕಾಶನೌಕೆಯ ಮಾದರಿ

No comments:

Post a Comment