Flash

Flash: ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟ...

03 December 2013

ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಮಂತ್ರಣ, ಬನ್ನಿ...

ಶಾಲಾ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ದಶಂಬರ 20,21 ಮತ್ತು 22 ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಎಲ್ಲರ ಹಬ್ಬ ಇದು, ಬನ್ನಿ... ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿ...

No comments:

Post a Comment