Flash

Flash: ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟ...

19 June 2009

ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಫಿವರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಕೂಡಾ

ಬದಿಯದ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಫಿವರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಜರಗಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಹೊಸ ಹೊಸ ಜ್ವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸಹಕರಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಡಾ ಅನಿಲ್, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ಜೋಸೆಫ್, ಪಂಕಜಾಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪೂಮಣಿ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

No comments:

Post a Comment