Flash

Flash: ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 12 ಮಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎ+

05 March 2010

ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ...

ಕನ್ನೆಪ್ಪಾಡಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿರಿಯರ ಮನೆ ಇದೆ, ಅಧ್ಯಾಪಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಶಾರದಾ ಟೀಚರ್ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತಸದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಕಳೆದ ವಾರ ಆ ‘ಆಶ್ರಯ’ಧಾಮದ ಕಡೆಗೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಹಾಡು, ಭಜನೆ, ನಾಟಕ, ಸಂಗೀತ... ಹೀಗೆಲ್ಲ.

No comments:

Post a Comment