Flash

Flash: ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 12 ಮಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎ+

31 March 2010

ಬೇಸಿಗೆ ರಜಾ...

ನಾಳೆಯಿಂದ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ರಜಾ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಪ್ರವಾಸ, ಅಜ್ಜನಮನೆ, ಬೀಜದ ಗುಡ್ಡೆ, ಮಾವಿನಮರ... ಇತ್ಯಾದಿ. ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಸರಕಾರಿ ಜನಗಣತಿ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ತರಬೆತಿ... ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಬೇಸಿಗೆಯನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ.

No comments:

Post a Comment