Flash

Flash: ಕುಂಬಳೆ ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ಕಲೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ...

31 March 2010

ಬೇಸಿಗೆ ರಜಾ...

ನಾಳೆಯಿಂದ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ರಜಾ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಪ್ರವಾಸ, ಅಜ್ಜನಮನೆ, ಬೀಜದ ಗುಡ್ಡೆ, ಮಾವಿನಮರ... ಇತ್ಯಾದಿ. ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಸರಕಾರಿ ಜನಗಣತಿ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ತರಬೆತಿ... ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಬೇಸಿಗೆಯನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ.

No comments:

Post a Comment