Flash

Flash: ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 12 ಮಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎ+

29 March 2010

ರಜೆಗೆ ತಯಾರಿ

ನಾಡಿದ್ದು ಅಧ್ಯಯನ ವರ್ಷದ ಕೊನೆ. ನಾಳೆ ಎಂಟು ಮತ್ತು ಒಂಭತ್ತನೇ ತರಗತಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ. ನಾಡಿದ್ದಿನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ರಜೆಯ ಮಜಾ... ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಿತೇಶ್ ಬಿಡಿಸಿದ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ...

1 comment:

  1. I'm wishing all the students ......
    a enjoyable holidays.....

    ReplyDelete