Flash

Flash: ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 12 ಮಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎ+

18 August 2010

‘ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಮಾದರಿ

ಈ ಬಾರಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ನೀರ್ಚಾಲು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅನುಭವದ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿತು. ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಪುಟಾಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರ ಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ೧೯೪೨ ರಲ್ಲಿ ಜರಗಿದ ‘ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಮಾದರಿಯ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
“ಕ್ವಿಟ್, ಕ್ವಿಟ್, ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ”
“ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡಿ, ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ”
“ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜೀ ಕೀ ಜೈ" ಎಂಬೀ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಾ ಪುಟಾಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಸಿದರು. ಅಧ್ಯಾಪಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರೈಗಳ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಇತರ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದರು.

No comments:

Post a Comment