Flash

Flash: ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟ...

10 August 2010

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಶುಭಾಶಯಗಳು...

ಶಾಲಾ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಲಬ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಇಂದು ಹೂ ರಂಗವಲ್ಲಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಭೂಪಟವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜರಗಿತು. ಹತ್ತು ಬಿ ತರಗತಿಯ ಮಾನಸ ಪಿ.ಎಸ್, ಅಪರ್ಣ.ಟಿ, ಶರ್ಮಿಳಾ. ಕೆ.ಎಸ್, ವಿದ್ಯಾ ಕೆ.ಎಂ, ಅಶ್ವತಿ.ಡಿ, ಕೃತಿ ಪಿ.ಕೆ ಮತ್ತು ಸುಷ್ಮಿತಾ ಬಿ. ಇವರ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿತು.

1 comment: