Flash

Flash: ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 12 ಮಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎ+

26 June 2014

ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ದಿನ 2014
ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಚನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ನೀರ್ಚಾಲು ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ 26.06.2014 ಗುರುವಾರ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.

No comments:

Post a Comment