Flash

Flash: ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟ...

26 June 2014

ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ದಿನ 2014
ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಚನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ನೀರ್ಚಾಲು ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ 26.06.2014 ಗುರುವಾರ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.

No comments:

Post a Comment