Flash

Flash: ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟ...

04 November 2017

Result_HS Sanskrit

Result:HS Sanskrit
  801 - Upanyasarachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1524 5  SULAKSHANA K 10  S. A. P. H. S. Agalpady
1222 4  K GANAPATHI SHARMA 10  S. N. H. S. Perla
1219 7  SHARVANI K 10  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
  802 - Katharachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1524 4  SULAKSHANA K 10  S. A. P. H. S. Agalpady
1013 7  B ANWITHA PAI 10  S. N. H. S. Perla
1293 9  SWASTHI V H 10  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA
4554 11  JEVITA PRINCIYA D SOUZA 10  ST.MARY'S HIGH SCHOOL BELA
  803 - Kavitharachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1200 1  VARALAKSHMI N 9  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
4509 9  REEMA ANCITA CRASTA 10  ST.MARY'S HIGH SCHOOL BELA
3243 6  CHINMAYEE N 9  N. H. S. Perdala
  804 - Samasyapooranam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1223 1  CHAITRANJALI A 10  S. N. H. S. Perla
1200 9  VARALAKSHMI N 9  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
1967 7  PRANAMYA.M.S 10  S. S. H. S. S. Katukukke
  805 - Aksharaslokam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3240 1  ANAGHA SHARMA M 8  N. H. S. Perdala
2633 3  PRANAVA SHARMA K 9  S. A. P. H. S. Agalpady
1050 4  MADHURA Y 10  S. N. H. S. Perla
  806 - Prasnothari
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2955 2  KSHITHEESHA C S 10  S. S. H. S. Sheni
1524 4  SULAKSHANA K 10  S. A. P. H. S. Agalpady
3246 1  SHANKARA KIRANA K U 10  N. H. S. Perdala
1222 7  K GANAPATHI SHARMA 10  S. N. H. S. Perla
  807 - Padyamchollal
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1217 7  PRAGATHI 8  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
1378 5  SOUJANYA K M 10  S. A. P. H. S. Agalpady
1271 3  SHREERATHNAMALA S.V 9  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA
  808 - Prabhashanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1220 5  ADITHI K 8  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
4562 6  TEENA JASMINE D SOUZA 10  ST.MARY'S HIGH SCHOOL BELA
1960 7  SUSHMITHA B P 9  N. H. S. Perdala
  809 - Chambuprabhashanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1585 3  NANDANA A 9  N. H. S. Perdala
2996 2  ABHINANDANA 10  G. V. H. S. S. Mulleria
1686 4  CHINMAYI C H 8  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
  810 - Padakam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2811 2  DISHANTH K 8  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
2727 1  SUKESHA B 10  S. N. H. S. Perla
  811 - Padakam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1585 2  NANDANA A 9  N. H. S. Perdala
2701 3  PRASEEDA P M 10  G. V. H. S. S. Mulleria
1201 4  KHADEEJATH NIHALA M B 8  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
1050 1  MADHURA Y 10  S. N. H. S. Perla
  812 - Ashtapathi (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1445 1  VENKATA YASHASWI K 10  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA
1706 2  SUMANRAJ N 10  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
1021 3  PRANAV B 9  S. N. H. S. Perla
  813 - Ashtapathi (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1227 4  SEETHALAKSHMI S 10  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
1378 1  SOUJANYA K M 10  S. A. P. H. S. Agalpady
1054 5  MAITHRI M 10  S. N. H. S. Perla
  814 - Ganalapanam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1429 1  SHREEVATHSA N 8  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA
4840 5  KARTHIKA KRISHNA K 8  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
1989 3  VIDHEYA P 9  N. H. S. Perdala
  815 - Ganalapanam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1378 1  SOUJANYA K M 10  S. A. P. H. S. Agalpady
1019 5  SHREERAKSHA S 10  S. N. H. S. Perla
3253 6  SUPRIYA A 9  N. H. S. Perdala
  817 - Nadakam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1689 3  SUMA C 9  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
1013 2  B ANWITHA PAI 10  S. N. H. S. Perla
4030 1  SOUNDARYA A V 8  G. H. S. S. Belluru
  818 - Vandematharam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3253 16  SUPRIYA A 9  N. H. S. Perdala
1227 13  SEETHALAKSHMI S 10  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
1050 12  MADHURA Y 10  S. N. H. S. Perla
  819 - Sangha Ganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1054 4  MAITHRI M 10  S. N. H. S. Perla
1294 2  VAISHNAVI BHAT 9  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA
3253 7  SUPRIYA A 9  N. H. S. Perdala
1964 6  VARSHITHA.V 10  S. S. H. S. S. Katukukke

No comments:

Post a Comment