Flash

Flash: ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟ...

04 November 2017

Result_UP Sanskrit

Result:UP Sanskrit
  501 - Upanyasarachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1164 12  SHARANYA T S 7  St. B. A. S. B. S. Bela
1693 2  KRIPANIDHI K 6  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
2643 10  NITHYASHREE M 6  A. S. B. S. Kuntikana
  502 - Katharachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1134 9  ACHALA P 6  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
1168 6  YASHASHWINI K 7  St. B. A. S. B. S. Bela
2059 11  RAMYA K 7  A. U. P. S. Yethadka
  503 - Kavitharachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2639 7  SOWMYA K 7  A. S. B. S. Kuntikana
1503 4  STHUTHISHEELA 7  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA
1171 8  SHRINIVASA SHARMA N 6  St. B. A. S. B. S. Bela
1694 6  SHREEDURGA S 6  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
  504 - Samasyapooranam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2357 1  AISHWARYA P B 6  Vidyashree Shikshana Kendra
Mulleria
1174 8  ABHIJNA B 6  St. B. A. S. B. S. Bela
2059 3  RAMYA K 7  A. U. P. S. Yethadka
4610 4  NANDAN S K 7  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA
  505 - Aksharaslokam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1114 1  SHRI ANUSHANATH V 5  A. U. P. S. Yethadka
1692 7  KARTHIK K S 7  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
1521 2  PRANATHI K 6  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA
1074 4  AVANEESH BHARADWAJ.B 6  S. V. A. U. P. S. Swarga
  506 - Prasnothari
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1174 5  ABHIJNA B 6  St. B. A. S. B. S. Bela
1103 1  ARPITHA K 7  A. U. P. S. Yethadka
2437 4  RASHMI.B.P 7  S. V. A. U. P. S. Panjikal
  507 - Padyam Chollal (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1882 9  NANDAKISHOR.D 7  A. U. P. S. Movvar
1396 5  CHITTARANJAN K 5  N. H. S. Perdala
1056 2  AKSHAYA.Y 7  S. V. A. U. P. S. Swarga
1695 18  GANESH KUMAR N 7  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
  508 - Padyam Chollal (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2623 18  HARSHINI 5  A. S. B. S. Kuntikana
2112 13  SHREEDHANYA B 6  Vidyashree Shikshana Kendra
Mulleria
1024 11  MANVITHA M 6  S. N. H. S. Perla
  509 - Sidharoopocharanam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1060 10  HEMANTHKRISHNA.S 7  S. V. A. U. P. S. Swarga
1696 9  VINEETH NARAYAN M 6  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
2243 13  SHRIHARI A 7  Vidyashree Shikshana Kendra
Mulleria
  510 - Sidharoopocharanam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2248 7  GOPIKA C S 7  Vidyashree Shikshana Kendra
Mulleria
1628 15  SRIDEVI P 7  S. A. P. H. S. Agalpady
1057 5  SHRUTHI.K 7  S. V. A. U. P. S. Swarga
1697 8  ASHWINI K 5  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
  511 - Ganalapanam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1402 10  MITHUL SARAN A B 6  N. H. S. Perdala
1693 3  KRIPANIDHI K 6  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
1882 1  NANDAKISHOR.D 7  A. U. P. S. Movvar
  512 - Ganalapanam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1491 5  ANANYA P 7  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA
1874 24  ANANYA.MG 7  A. U. P. S. Movvar
1694 14  SHREEDURGA S 6  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
1168 23  YASHASHWINI K 7  St. B. A. S. B. S. Bela
  513 - Katha Kathanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1904 11  KRITHIKA.M 6  A. U. P. S. Movvar
2278 6  PRATHIJNA RAI M 6  Vidyashree Shikshana Kendra
Mulleria
1103 21  ARPITHA K 7  A. U. P. S. Yethadka
  514 - Gadhyaparayanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2248 22  GOPIKA C S 7  Vidyashree Shikshana Kendra
Mulleria
1628 6  SRIDEVI P 7  S. A. P. H. S. Agalpady
1685 7  FATHIMATH UNAIZA SHIREEN 7  A. K. M. M. A. U. P. S. Paika
1174 18  ABHIJNA B 6  St. B. A. S. B. S. Bela
  515 - Prabhashanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1056 7  AKSHAYA.Y 7  S. V. A. U. P. S. Swarga
4096 3  ANAGHA M RAVI 7  H. F. A. S. B. S. Kumbla
1882 17  NANDAKISHOR.D 7  A. U. P. S. Movvar
1182 5  ANAGHA P S 5  St. B. A. S. B. S. Bela
  516 - Sanghaganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1852 6  MEGHA P 7  Vidyashree Shikshana Kendra
Mulleria
1471 7  AMRITHA M 6  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA
1402 12  MITHUL SARAN A B 6  N. H. S. Perdala
1452 3  LAVANYA 5  GHS PERDALA
  517 - Nadakam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1863 14  SHREELAXMI.P 6  A. U. P. S. Movvar
4144 11  KAVYA 7  H. F. A. S. B. S. Kumbla
1060 12  HEMANTHKRISHNA.S 7  S. V. A. U. P. S. Swarga
  518 - Vandematharam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1031 12  RITHEEKSHA B 6  S. N. H. S. Perla
1484 17  NETHRA M 6  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA
4119 18  SHANYA 7  H. F. A. S. B. S. Kumbla
1134 3  ACHALA P 6  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal

No comments:

Post a Comment