Flash

Flash: ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 12 ಮಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎ+

10 February 2010

ಜಲಸಿರಿ 2010

ದೂರದ ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ಜಲಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಜಲಸಿರಿ ೨೦೧೦ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರನ್ನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೊಸಪಾಳ್ಯ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರನ್ನು ಭಿತ್ತಿಫಲಕದ ತುಂಬ ಹರಡಿದ್ದೇವೆ. ಜಲಸಿರಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕಾ ಲೋಕದ ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನೇಕ ಪ್ರಬಂಧ ರಚನೆಗೆ ವಸ್ತುವಾಗಬಲ್ಲದು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಗೆ...

No comments:

Post a Comment