Flash

Flash: ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ: ಹತ್ತು ಮಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎ+

26 February 2010

ಸಾಬೂನು ತಯಾರಿ

ಹೊಸ ತರಹದ ಅಧ್ಯಯನ ಪದ್ಧತಿಯ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ನೋಡಿ ಕಲಿ, ಮಾಡಿ ತಿಳಿ ಎಂಬ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲಪಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಸಾಬೂನು ತಯಾರಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು ಅಧ್ಯಾಪಿಕೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ.ಎಚ್.ಎನ್.

1 comment: