Flash

Flash: ಕುಂಬಳೆ ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ಕಲೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ...

26 February 2010

ಸಾಬೂನು ತಯಾರಿ

ಹೊಸ ತರಹದ ಅಧ್ಯಯನ ಪದ್ಧತಿಯ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ನೋಡಿ ಕಲಿ, ಮಾಡಿ ತಿಳಿ ಎಂಬ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲಪಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಸಾಬೂನು ತಯಾರಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು ಅಧ್ಯಾಪಿಕೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ.ಎಚ್.ಎನ್.

1 comment: