Flash

Flash: ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ: ಹತ್ತು ಮಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎ+

23 February 2010

ಕಣ್ಣೂರು ಸಂದರ್ಶನ


ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕ ತಿರುಗಾಟದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಳೆದ ವಾರ ಕಣ್ಣೂರು ಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಸಾಧು ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ್ದೆವು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಮಜಾ ದಿನ, ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಕೋಟೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತಸದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸಂದರ್ಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದ ದಿನ...

No comments:

Post a Comment