Flash

Flash: ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 12 ಮಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎ+

27 February 2009

ಪ್ರಬಂಧ ೦೩ - ಗೊರಿಲ್ಲಾ

ಅಜೇಯಕೃಷ್ಣ. ಕೆ
ವಾನರ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಸುಮಾರು ೧೪೦ ರಿಂದ ೨೦೦ ಕಿ.ಗ್ರಾಂ. ಭಾರವಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು ೩೦ರಿಂದ ೫೦ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತವೆ. ಗೊರಿಲ್ಲಾಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿವೆ.

3 comments: