Flash

Flash: ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 12 ಮಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎ+

02 February 2009

ತೈಲ ಭಾವಚಿತ್ರ ಅನಾವರಣ

ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹಿಂದೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜು ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದ ದಿ.ಪಡಿಯದ್ಪು ಮಹಾಲಿಂಗ ಭಟ್ಟರ ತೈಲ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮೊನ್ನೆ ೩೦.೦೧.೨೦೦೯ ರಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು. ಶಾಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದವರು ಬಾಲ ಬೊಳುಂಬು. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪಡಿಯದ್ಪು ಶಂಕರ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರು ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

1 comment:

  1. Hi,your blog is very nice.I like it very much. welcome to my blog !my blog is about Cheap Air Jordan Nike Dunk and Silver Tiffany. could you give me some suggestion? i shold thank you very much.

    ReplyDelete