Flash

Flash: ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 12 ಮಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎ+

01 July 2009

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಿರರ್

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟೈಮ್ಸ್ ಓಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓದುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಿರರ್ ಪರಿಚಿತ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಸಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ಯಾಬ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಅದು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣದ ಪುಟಗಳು ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ. ಜೂನ್ ೧೦ ರ ಆ ದೈನಿಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ದೀಪ್ತಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ. ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಆಭಾರಿ... ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದಿಗಾಗಿ....
http://www.bangaloremirror.com/index.aspx?page=article&sectid=10&contentid=20090610200906100117045715b1792a&sectxslt=&pageno=1

No comments:

Post a Comment