Flash

Flash: ಕುಂಬಳೆ ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ಕಲೋತ್ಸವದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನಾವು..

31 July 2009

ಬಯಲು ಪ್ರವಾಸ - ಮುಖಾರಿಕಂಡ ಮದಕ

ಪುತ್ತಿಗೆ ಪಂಚಾಯತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಟ್ಟತ್ತಡ್ಕ ಬಳಿಯ ಮುಖಾರಿಕಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಜಲಾಶಯವಿದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಆನಾಡಿಪಳ್ಳ. ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸವಾರಿ ಕಳೆದ ವಾರದ ವಿಶೇಷ. ಸುತ್ತಾಡುವುದು ಎಂದರೆ ನಮಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಖುಷಿ. ಸರಕಾರ ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಕಲಿ, ಮಾಡಿ ನಲಿ...

No comments:

Post a Comment