Flash

Flash: ಕುಂಬಳೆ ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ಕಲೋತ್ಸವದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನಾವು..

03 July 2009

ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ವಿರೋಧಿ ದಿನ

ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ವಿರೋಧಿ ದಿನದ ಆಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಳೆದ ವಾರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಚನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿಯಾದರೂ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ....

No comments:

Post a Comment