Flash

Flash: ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 12 ಮಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎ+

28 January 2010

ಅವಿತೇಶ್ ಬಿಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರ

ಇನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಕಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಅವಿತೇಶ್ ಬಿಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ನಿಮಗಾಗಿ...

No comments:

Post a Comment